ស៊េរីប្រអប់អាហារថ្ងៃត្រង់ជុំ

  • Round Lunch Box

    ប្រអប់អាហារថ្ងៃត្រង់ជុំ

    ប្រអប់អាហារសម្រន់ដែលត្រូវបានគេបោះចោលត្រូវបានប្រែក្លាយពីប្រអប់អាហារថ្ងៃត្រង់ពពុះទៅប្រអប់អាហារថ្ងៃត្រង់ពណ៌បៃតង។ ប្រអប់អាហារថ្ងៃត្រង់ស្នោដើមត្រូវបានច្រានចោលដោយសារតែភាពធន់ទ្រាំនឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់និងធ្វើឱ្យខូចខាតដល់បរិស្ថានក្នុងកំឡុងពេលដំណើរការផលិតកម្ម។